Statsråden besøkte Kreftregisteret

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte Kreftregisteret tirsdag 8. april.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte Kreftregisteret tirsdag 8. april.

Sammen med departementskollegaer fikk hun blant annet en presentasjon av instituttets screeningprogrammer, og hun fikk høre om arbeidet med å videreutvikle og drive dagens nasjonale kvalitetsregistre for behandling, samt opprette og drive nye slike registre.