Statsministerens halvårskonferanse: Flere overlever kreft

Kreftregisteret vil denne uken offentliggjøre krefttallene for 2009. De nye tallene for overlevelse for flere store kreftgrupper er positive og at 5-års relativ overlevelse både ved brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft og lungekreft i Norge har økt. Dette trakk statsminister Jens Stoltenberg fram i Regjeringens halvårlige pressekonferanse fredag 24. juni.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret vil denne uken offentliggjøre krefttallene for 2009. De nye tallene for overlevelse for flere store kreftgrupper er positive og at 5-års relativ overlevelse både ved brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft og lungekreft i Norge har økt. Dette trakk statsminister Jens Stoltenberg fram i Regjeringens halvårlige pressekonferanse fredag 24. juni.