Statsbudsjettet 2010

Regjeringen foreslår en bevilgning på 90,3 mill. kroner til Kreftregisteret i 2010 - en økning på 3,2 prosent fra 2009.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 90,3 mill. kroner til Kreftregisteret i 2010 - en økning på 3,2 prosent fra 2009.

I følge Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 1 S, forslag til stortingsvedtak for budsjettåret 2010 skal Kreftregisteret fortsette sitt arbeid innenfor registrering, forskning og rådgivning og informasjon.

Arbeidet i 2010 vil være rettet mot fortsatt etablering av diagnose-, behandlings- og oppfølgingsregistre (kvalitetsregistre) for alle kreftformer i Kreftregisteret. Etableringen av et enhetlig IT-system som skal håndtere elektronisk overføring av kreftmeldinger samt registrering og koding av mottatte meldinger. Dette systemet skal understøtte utbyggingen av kvalitetsregistrene.

Som følge av forslaget til ny budsjettstruktur, er bevilgningen til Kreftregisteret flyttet fra kap. 737, post 70 til kap.732, post 70 i dokumentet.