Statsbudsjettet 2009

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås en bevilgning på 87,5 millioner kroner i 2009 for å videreføre Kreftregisterets arbeid innen registrering, forskning, rådgiving og informasjon på kreftområdet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås en bevilgning på 87,5 millioner kroner i 2009 for å videreføre Kreftregisterets arbeid innen registrering, forskning, rådgiving og informasjon på kreftområdet. Dette er en økning på 4,4 prosent fra budsjettåret 2008.