Statsbudsjettet 2008

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås en bevilgning på 83,8 millioner kroner i 2008 for å videreføre Kreftregisterets arbeid innen registrering, forskning, rådgiving og informasjon på kreftområdet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås en bevilgning på 83,8 millioner kroner i 2008 for å videreføre Kreftregisterets arbeid innen registrering, forskning, rådgiving og informasjon på kreftområdet.