Statistikk fra Janus serumbank

Prøver fra Janus serumbank har gitt forskningsmateriale til mange prosjekter opp gjennom årene, og har bidratt til verdifull kunnskap om kreftsykdommer. På Janus' nettsider finner du nå diagrammer som viser vanlige og mer sjeldne kreftformer i serumbanken.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Prøver fra Janus serumbank har gitt forskningsmateriale til mange prosjekter opp gjennom årene, og har bidratt til verdifull kunnskap om kreftsykdommer. På Janus' nettsider finner du nå diagrammer som viser vanlige og mer sjeldne  kreftformer i serumbanken.