Stadig flere vil ha kreftdata

I 2008 mottok Kreftregisteret 287 henvendelser vedrørende utlevering av data.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2008 mottok Kreftregisteret 287 henvendelser vedrørende utlevering av data.

Med opprettelsen av en egen datautleveringsenhet har Kreftregisteret fått bedre rutiner for behandling og oppfølging av henvendelser, samt bedre oversikt over hva slags og hvor mye data som utleveres.

Alle henvendelser til og utleveringer fra Kreftregisteret blir loggført (jfr. Kreftregisterforskriften §3-8 (Oversikt over utleveringer)). Vi ser en økning i antall henvendelser om datautlevering. Dette skyldes trolig at ulike miljøers kjennskap til Kreftregisteret har økt, både fordi Kreftregisteret i økende grad har informert om rutiner for datautlevering og fordi søknader om data har blitt behandlet mer effektivt.

Gjennomsnittlig tid fra søknad om utlevering av data er godkjent, det vil si når alle nødvendige tillatelser er på plass, til data er utlevert er cirka 15 dager.

Data utleveres til hele Norge og til utenlandske prosjekter (for eksempel ”Cancer Incidence in five continents” og ”Eurocare-4” ). Media, kommunehelsetjenester, legemiddelfirmaer, sykehus, ulike forskningsmiljøer og offentlige etater er blant mottakerne av data.

De 287 søknadene i 2008 kan deles i følgende kategorier:

- Tabeller/statistikk: 169

- Anonyme data: 4 (gis ut bare unntaksvis)

- Avidentifiserte data: 19

- Koblede/personidentifiserbare data: 66

- Andre henvendelser (f.eks. opplysninger om hva som trengs av tillatelser, informasjon om ernæring og kreft etc.): 66