Stadig flere overlever kreftsykdom

57 prosent av menn og 63 prosent av kvinner med kreft er i live fem år etter at de fikk sin kreftdiagnose. De siste femti årene er sjansene for å overleve kreft fordoblet hos menn og økt med femti prosent hos kvinner.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

57 prosent av menn og 63 prosent av kvinner med kreft er i live fem år etter at de fikk sin kreftdiagnose. De siste femti årene er sjansene for å overleve kreft fordoblet hos menn og økt med femti prosent hos kvinner.

Tekst: Børge Sildnes

Årsakene til den økte overlevelsen er først og fremst bedre kirurgisk behandling for de store diagnosegruppene, men moderne cellegiftbehandling, strålebehandling og hormonbehandling har også bidratt til den positive utviklingen.

Overlevelsen hos menn er totalt sett litt lavere enn hos kvinner. Det ses oftere tumortyper assosiert med bedre prognose hos kvinnene.

Testikkelkreft har høyest overlevelse

Det er vanlig å vurdere prognoser ut fra femårs relativ overlevelse. Det betyr at selv om Kreftregisteret nå publiserer tall for hvor mange som fikk kreftdiagnose i 2006, er overlevelsestallene basert på personer som fikk kreft i 2001 eller tidligere.

Testikkelkreft er den kreftformen hos menn som gir den beste prognosen. 96 prosent av pasientene er i live fem år etter at de fikk denne sykdommen.

Få overlever kreft i bukspyttkjertelen

Kreft i bukspyttkjertelen er forbundet med de dårligste utsiktene, både hos menn og kvinner. Rundt tre prosent av pasientene lever fem år eller mer med sykdommen. Dette har endret seg lite de siste femti årene.

Hos kvinner er malignt melanom (føflekkreft) den krefttypen med den beste prognosen. Femårsoverlevelsen er der 90 prosent.

Ved utgangen av 2006 var 174 000 nordmenn i live etter en gang å ha fått en kreftdiagnose.