Stadig lavere dødelighet av kreft i livmorlegeme i EU land

Dødeligheten av kreft i livmorlegeme fra 1970 tallet frem til begynnelsen av 2000-tallet synker i de fleste EU-land. Dette viser en ny studie basert på data fra WHO publisert i European Journal of Cancer 20. mars. Dette er en trend vi er glade for at vi også ser i Norge, sier overlege Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret, som er førsteforfatter for studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Samme trend ser man også i Norge  


Dødeligheten av kreft i livmorlegeme fra 1970 tallet frem til begynnelsen av 2000-tallet synker i de fleste  EU-land. Dette viser en ny studie basert på data fra WHO publisert i European Journal of Cancer 20. mars. Dette er en trend vi er glade for at vi også ser i Norge, sier overlege Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret, som er førsteforfatter for studien.

- Vi ser en nedgang i dødelighet i EU, med noen unntak. I Malta og Bulgaria økte dødeligheten av denne kreftformen. I Hellas og Sverige var dødeligheten stabil i perioden, sier Elisabete Weiderpass.

I 2008 døde nesten 13 000 kvinner av kreft i livmorlegeme i medlemslandene i den Europeiske Union (EU). Til tross for dette betydelige antallet dødsfall viser studien at det er det stadig færre kvinner som dør av denne sykdommen i EU-land. Dette gjelder først og fremst kvinner født før 1940 der det vises nedgang i dødelighet i alle EU-land. For kvinner født etter 1940 finner man derimot ikke de samme klare tendenser i dødelighet av denne kreftformen.    

Lavere dødelighet og høyere overlevelse også i Norge

Norge følger også det samme mønstret. Weiderpass peker på at selv om vi har sett over en dobling i forekomst av kreft i livmorlegeme i Norge de siste femti årene går dødeligheten ned, også hos oss. Lavere dødelighet vises klart i tallene for fem-års overlevelse i Norge for denne kreftformen fra 1957.  

- Fem års overlevelse for kreft i livmorlegeme er på 84,3 % for perioden 2007-2011 for alle, og utviklingen er også positive for de med spredning der overlevelsen i samme periode ligger på 42,3 %. Det er også høy 10 og 15 års overlevelse for disse kvinnene.     

I Norge døde 5085 kvinner av kreft i 2011. Kreft i livmorlegeme stod for 92 dødsfall, d.v.s. 1,8 % av kreftdød blant kvinner.

 

Nøkkeltall - kreft i livmorlegeme (corpus uteri) 2011Nye tilfeller 
  • 736 kvinner

Dødsfall 2011

  • 92 kvinner

Akkumulert risiko for å utvikle kreft i livmorlegeme fram til 75 års alder - 2007-2011

  • Kvinner: 2,1 %

Trender: 


Forekomst:
  • 1957-1961: 181 pr. år  (7,3 pr. 100 000)
  • 2007-2011: 721 pr. år  (16,7 pr. 100 000)

5- års relativ overlevelse:
  • 1972-1976: 75,5 %
  • 2007-2011: 84,3 %
Kreftoverlevere:
  • 31.12.2001: 6 915
  • 31.12.2011: 9 215 

 

tor.johnsen@kreftregisteret.no