Solkrem forhindrer hudkreft

Å smøre seg med solkrem beskytter huden mot å bli brent og forebygger hudkreft. Selv om UV-stråler er vår viktigste kilde til D-vitaminer finnes det idag ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å kunne si at vitamin D mangel øker risikoen for å få kreft. Dette sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Å smøre seg med solkrem beskytter huden mot å bli brent og forebygger hudkreft. Selv om UV-stråler er vår viktigste kilde til D-vitaminer finnes det  idag ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å kunne si at vitamin D mangel øker risikoen for å få kreft. Dette sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.

I 2009 fikk om lag 1400 menn og kvinner diagnosen føflekkreft, og Norge er et av landene med høyest forekomst av føflekkreft, både i Europa og på verdensbasis. Forekomsten er 8-doblet de siste 50 år. Dette skyldes i stor grad endrede solingsvaner og økt bruk av solarier. Også når det gjelder annen hudkreft er forekomsten økende.

Å bruke solkrem er viktig virkemiddel for å forebygge solbrenthet og dermed også hudkreft. Nettmedier i dag viser i dag til britiske studier som viser at det å bruke solkrem kan øke risikoen for kreft. Påstanden er at hvis du smører deg like mye som anbefalt, hemmes produksjonen av D-vitamin, som gir beskyttelse mot kreft.

- Det er riktig at UV-stråling er vår viktigste kilde til vitamin D. Det har i de senere årene vært et økende fokus på viktigheten av dette vitaminet. Enkelte studier indikerer at et lavt vitamin D-nivå øker kreftrisikoen, mens andre studier indikerer at et høyt vitamin D-nivå øker kreftrisikoen. Denne sammenhengen er uavklart,

Forsker Trude Eid Robsahm på Kreftregisteret.

 

Det er idag ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å kunne si at vitamin D mangel øker risikoen for å få kreft. Men, for pasienter med enkelte kreftformer kan det se ut til at lave vitamin D-nivå øker risikoen for å dø av den aktuelle kreftsykdommen det vil si at vitamin D kan ha betydning for kreftoverlevelse, tilføyer Robsahm. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no