Solariebruk er kreftframkallende

Norge er et av landene med høyest forekomst av føflekkreft i forhold til folketallet, og det er ingen grunn til å endre en restriktiv holdning til solariebruk i Norge. I en kronikk i Dagbladet 8. februar advares det mot å bruke solarium for å ivareta vitamin D-status.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Norge er et av landene med høyest forekomst av føflekkreft i forhold til folketallet, og det er ingen grunn til å endre en restriktiv holdning til solariebruk i Norge. I en kronikk i Dagbladet 8. februar advares det mot å bruke solarium for å ivareta vitamin D-status.

Forsker ved kreftregisteret, Trude Eid Robsahm, har skrevet kronikken sammen med Lill Tove Nilsen, forsker ved Statens strålevern og Marit B. Veierød, professor ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo.