Solarier årsak til over 3000 tilfeller av føflekkreft i Europa

Risiko for å få føflekkreft øker med 20 % for de som besøker solarier, og er nesten dobbelt så stor for dem som går til solarier før de fyller 35 år. Dette viser en ny europeisk oversikts-studie publisert i British Medical Journal. Dette bekrefter at myndighetenes beslutning om innføring av 18-årsgrense for solariebruk i Norge var riktig, sier forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Ny oversikts-studie bekrefter at myndighetenes beslutning om innføring av 18-årsgrense for solariebruk i Norge var riktig sier forsker ved Kreftregisteret. 

En ny stor studie anslår at 3438 tilfeller, og 794 dødsfall av føflekkreft i Europa kunne var vært unngått hvis en ikke hadde brukt solarier. Dette er omlag én av 20 tilfeller som diagnostiseres hvert år. De som bruker solarier jevnlig har 20 % større risiko for å få denne alvorlige kreftsykdommen enn de som aldri besøker solstudioer, og for de som bruker solarier før de fyller 35 år er risikoen nesten fordoblet. Denne studien er publisert i British Medical Journal og resultatene bekrefter at innføringen av 18 årsgrense for solarium som myndighetene innførte 1.7.2012 var riktig, sier forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret.

En forskergruppe ved International Prevention Research Institute i Frankrike og ved European Institute of Oncology i Italia har i sin oversikts-studie inkludert 27 europeiske studier av sammenhengen mellom solariebruk og føflekkreft publisert i perioden 1981 og 2012. Forskergruppen bekrefter at bruk av solarier øker risikoen for føflekkreft (malignt melanom), og anslår at 3438 tilfeller av totalt 63,942 som diagnostiseres i Europa hvert år, kunne vært unngått. Analysen bekrefter også at risiko øker hvis bruk av solarium begynner tidlig, og tiltar for hver gang solarium brukes. 
 
Forskergruppen antar også at de tidligere studiene har undervurdert risikoen av solariebruk idet dette er et relativt nytt fenomen, og at vurdering av risiko har økt de siste årene og at fremtidige studier kan vurdere risiko til å være enda høyere.
 
- Denne studien bekrefter at de vurderinger vi har gjort i forhold til solariebruk fram til nå er riktig, sier forsker Trude Eid Robsahm og er svært glad for at Norske myndigheter fra 1. juli innførte 18 års aldersgrense for solariebruk i Norge. Fra 1. januar skal også solarier være bemannet. Dette er tiltak som også anbefales av forskergruppen som står bak denne studien. Denne studien bekrefter at de reguleringer som nå er innført i Norge er besluttet på et riktig grunnlag, tilføyer Robsahm.

 
tor.johnsen@kreftregisteret.no