Sola-prosjektet er i gang

Kreftregisteret ufører på oppdrag av Norske Shell AS en studie som vil kartlegge om kreftforekomsten blant tidligere ansatte og naboer av det nedlagte Sola-raffineriet er høyere enn hos den norske befolkningen generelt.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret ufører på oppdrag av Norske Shell AS en studie som vil kartlegge om kreftforekomsten blant tidligere ansatte og naboer av det nedlagte Sola-raffineriet er høyere enn hos den norske befolkningen generelt.

Undersøkelsen vil bli delt i to deler: En som omfatter tidligere ansatte ved det nedlagte raffineriet og en som omfatter beboere i kommunen.

Det er etablert en ressurs-/referansegruppe i prosjektet, bestående av representanter for beboere, tidligere ansatte ved raffineriet på Sola, arbeidsgiver og kommunen. Gruppen vil fungere som kontaktpunkt og bli forespurt ved behov for bistand eller informasjon. Den vil også bli holdt informert der Kreftregisteret vurderer det hensiktsmessig og riktig.

Kreftregisteret utarbeider nå mer detaljerte planer for gangen i undersøkelsene. En slik protokoll vil danne grunnlag for søknad om formelle tillatelser i forhold til personvern, stipulering av ressursbehov, og vil ligge til grunn for en mer nøyaktig fremdriftsplan.

Forsker og dr.med. Tom K. Grimsrud (bildet) leder prosjektet. Kreftregisteret har en uavhengig rolle og står fritt i sine vitenskapelige vurderinger. Det er mange forhold man ikke har full oversikt over når en slik studie skal gjennomføres - både når det gjelder hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres, og hvor lang tid det tar. Man må derfor være forberedt på at det kan gå mer enn ett år før vi kan få resultater fra studien. Likevel er det selvsagt et mål å kunne rapportere så tidlig som mulig.