Snus ingen god erstatning for røyk

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tall fra Statens Institutt for Rusforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre røyker. Bare 16 % av den voksne befolkningen røykte daglig i 2012, og andelen i den unge befolkningen var bare 7 %. Samtidig viser tall fra SIRUS at salget av snus i Norge fortsatte å øke i 2012.

- Det er positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen. Slik kreftfremkallende påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i godt voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.

Han viser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter som i 2009 gikk i gjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko.

- Disse kreftformene har dårlig prognose og lav overlevelse for dem som får dem. Ett forebyggende tiltak er å ikke bruke snus. Vi ser derfor på de siste tallene fra SIRUS med stor bekymring, sier Grimsrud.