Skjoldkjertel- og testikkelkreft gir god prognose

Nesten ingen pasienter som har overlevd ett år med kreft i skjoldkjertel eller testikkel, dør av sykdommen. Dette viser analyser i spesialbilaget til Kreftregisterets statistikkrapport Cancer in Norway 2007. Overlevelsen varierer kraftig, avhengig av krefttype.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Nesten ingen pasienter som har overlevd ett år med kreft i skjoldkjertel eller testikkel, dør av sykdommen. Dette viser analyser i spesialbilaget til Kreftregisterets statistikkrapport Cancer in Norway 2007. Overlevelsen varierer kraftig, avhengig av krefttype.

Kvinner som har levd fem år med kreft i bryst, livmorlegeme eller livmorhals har også gode utsikter til å overleve sykdommen: sjansene for å leve fem år til er da 90 prosent eller mer.

Rapporten Long-term cancer survival: patterns and trends in Norway 1965-2007, beskriver mønstrene i langtidsoverlevelse av kreft i Norge i dag, og illustrerer trendene de siste 40 årene. Analysene konsentrerer seg om 23 vanlige kreftformer, som til sammen utgjør 85 prosent av krefttilfellene diagnostistert i 2007.

Stor variasjon

Freddie Bray- Det er stor variasjon i pasientoverlevelsen avhengig av type kreftdiagnose. Totalt sett er prognosene relativt gode. For 16 av de 23 krefttypene vi ser på i rapporten, overlever mer enn halvparten av pasientene de fem første sykdomsårene, sier Kreftregisteret-forsker Freddie Bray.

Hodgkin lymfom og føflekkreft har veldig god prognose: 70 prosent lever mer enn fem år med sykdommen.

Kreft i lunger og bukspyttkjertel har generelt dårlig prognose, og færre enn ti prosent av pasientene overlever fem år med sykdommen.

Betinget overlevelse

Betinget overlevelse brukes for å vurdere prognosen til pasienter som har overlevd et gitt antall år med sin kreftsykdom.

- Beregningene i vår rapport viser at den videre prognosen forbedres for hvert ekstra år pasientene overlever, sier Bray.