Skal kartlegge regionale forskjeller i overlevelse av kreft i Norge

Det er usikkert hvor store geografiske forskjeller det er i behandling og overlevelse av kreftsykdommer nasjonalt. Kreftforeningen har bevilget midler til en studie i Kreftregisteret som skal se nærmere på omfanget av, og årsaker til de geografiske forskjeller i kreftoverlevelse som finnes i Norge og internasjonalt.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Norsk helsevesen skal tilby alle et likeverdig helsetilbud uavhengig av alder, bosted, kjønn, inntekt og etnisk bakgrunn. Det er allikevel usikkert hvor store geografiske forskjeller det er i behandling og overlevelse av kreftsykdommer. Kreftregisteret har derfor mottatt forskningsstøtte fra Kreftforeningen for å studere hvorfor det er ulik overlevelse av kreft i Norge.

Eventuelle forskjeller i overlevelse kan skyldes ulike sosiale og befolkningsmessige faktorer samt sykdommens utbredelse ved diagnosetidspunktet. Kreftforeningen har bevilget midler til en studie i Kreftregisteret som skal se nærmere på omfanget av, og årsaker til de geografiske forskjeller i kreftoverlevelse som finnes i Norge og internasjonalt.

Studien vil basere seg på data Kreftregisteret har for overlevelse av kreft i hvert fylke, og vil også se på overlevelsen for endetarmskreft for de sykehus som behandler denne kreftformen.

- Årsaken til at vi konsentrerer oss om endetarmskreft er at Kreftregisteret har meget gode behandlingsdata for denne kreftformen, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Registeravdelingen.

- Antallet pasienter som får tilbakefall er redusert fra i underkant av 30 % til i underkant av 10 % iløpet av de siste 15 årene. Dette skyldes gode behandlingsdata, bedre behandling og reduksjon av antall sykehus som utfører disse operasjonene, tilføyer Møller.

Studien vil også ha et sterkt internasjonalt fokus, idet Kreftregisteret vil også sammenligne overlevelsen av endetarmskreft i Norge med land i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

tor.johnsen@kreftregisteret.no