Skal finne ny kunnskap om kreft i landbruket

Studier har vist at at bønder har lav risiko for livsstilsrelaterte kreftformer, men høyere risiko for andre kreftformer. Dette er trolig knyttet til eksponeringer f.eks. fra plantevernmidler. Janus serumbank i Kreftregisteret skal bidra med forskningsdata til et internasjonalt samarbeid som kan kaste lys over kreftrisiko i landbruksnæringen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Janus serumbank får støtte av Kreftforeningen til ny studie


Internasjonale studier har vist at at bønder har lav risiko for livsstilsrelaterte kreftformer som lunge- og tykktarmskreft, men høyere risiko for andre kreftformer som leukemi og lymfom. Dette er trolig knyttet til eksponeringer f.eks. fra plantevernmidler. Janus serumbank i Kreftregisteret har fått støtte fra Kreftforeningen og skal bidra med forskningsdata til et internasjonalt samarbeid som kan kaste lys over kreftrisiko i landbruksnæringen. 

Kreftregisteret, Janus serumbank og Statens Arbeidsmiljøinstitutt deltar i et internasjonalt samarbeid om landbrukskohorter, AGRICOH.  Initiativtakere  er National Cancer Institute i USA og FN-organisasjonen International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon.

En betydelig andel av de som har donert serumprøver i Janusbanken har arbeidet innenfor landbruket.

- Prøvematerialet vil derfor gi oss en god mulighet til å studere biomarkører som kan ha sammenheng med utvikling av kreft, sier prosjektansvarlig Hilde Langseth i Kreftregisteret. Hun er også leder for Janus Serumbank.  

Tildelingen fra Kreftforeningen vil brukes i en planlagt studie der vi vil etablere en nasjonal database ved å koble sammen kreftdata, eksponeringsdata og analysesvar fra biologiske prøver.

- Studier av landbrukere vil kunne gi viktig kunnskap både om faktorer som beskytter mot kreft, og gi en bedre forståelse av sykdomsrisiko assosiert med miljøeksponeringer blant bønder og i hele befolkningen, sier Langseth.

tor.johnsen@kreftregisteret.no