Seksjonsleder Stefan Lönnberg disputerte for den medisinske doktorgraden

Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, Stefan Lönnberg, disputerte for sin medisinske doktorgrad i Helsingfors Finland, 9.11 2012. I sin avhandling gjennomgikk han resultatene fra det finske screeningprogrammet mot livmorhalskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge,  Stefan Lönnberg,  disputerte for sin medisinske doktorgrad i Helsingfors Finland, 9.11 2012. I sin avhandling gjennomgikk han resultatene fra det finske screeningprogrammet mot livmorhalskreft.  Han konkluderte med at screening mot livmorhalskreft effektivt forhindrer forekomst av og dødelighet i livmorhalskreft, men kun hvis retningslinjene for screening følges.

Livmorhalsscreening i Finland

Et godt screeningprogram kan redusere forekomsten av livmorhalskreft med opptil 80 prosent. Finland er et godt eksempel på dette. Det nasjonale screeningprogrammet startet allerede på 1960-tallet og landet har en lav forekomst av livmorhalskreft. Årlig får rundt 150 kvinner i Finland livmorhalskreft og 50-60 dør av sykdommen

I Finland er det kommunene som har ansvaret for programmet, mens kvaliteten følges opp, og programmet evalueres av Masseundersøkelseregisteret ved finske Kreftregisteret. Alle kvinner mellom 30-60 år inviteres til screening hvert 5 år. Noen kommuner inkluderer også 25- og 65-åringer i screeningprogrammet.

250 000 finske kvinner inviteres til livmorhalsscreening hvert år.

- Finsk livmorhalskreft bør invitere eldre kvinner til screening

I Finland møter 70 % av de som inviteres til celleprøve. Fremmøte er høyest blant de eldste, mens i overkant av halvparten av kvinner mellom 30-35 deltar i screeningprogrammet. En fjerdedel av 25-åringene og 15 prosent av 65-åringene har fått invitasjon til screening.

En stor andel av nye tilfeller av livmorhalskreft diagnostiseres hos kvinner over 60 og mange av dem som dør har gått ut av screeningprogrammet.

- I Norge anbefales kvinner opp til 69 år å ta celleprøve av livmorhalsen, sier Stefan Lönnberg. De finske tallene viser klart at ved å utvide screeningprogrammet i Finland til å omfatte alle kvinner opp til 65 år kan en ytterligere redusere forekomst og dødelighet.

- Liten effekt blant unge

Stefan Lönnberg anslår at effekten av screening er lavere for de under 40 og de under 30 år har liten eller ingen effekt av å møte til screening. I Finland tester mange av de unge seg utenom programmet.

- Det er det grunn til å spørre seg om screening blant de aller yngste er kostnadseffektivt, og dette krever videre evaluering, sier Stefan Lönnberg. Unge kvinner har flere positive funn og flere behandlinger av forstadier. Effekten av behandlingene er i imidlertid mindre. Konsekvensen kan da være betydelig overdiagnostikk og overbehandling av de aller yngste kvinnene.

De fleste nye tilfeller av livmorhalskreft i Finland diagnostiseres imidlertid hos kvinner som ikke benytter seg av screening.  Dette viser klart at årsaken til de fleste tilfeller og dødsfall av livmorhalskreft i Finland, som i Norge,  er manglende frammøte og ikke kvaliteten på screeningtilbudet.

tor.johnsen@kreftregisteret.no