Seks nye nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet

Helse og omsorgsdepartementet har i dag godkjent seks nye kvalitetsregistre på kreftområdet.- Godkjenningen er viktig for å dokumentere og kvalitetssikre utredning og behandling av disse kreftformene framover sier avdelingsleder Bjørn Møller i Registeravdelingen i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Helse og omsorgsdepartementet har i dag godkjent seks nye kvalitetsregistre på kreftområdet.- Godkjenningen er viktig for å dokumentere og kvalitetssikre utredning og behandling av disse kreftformene framover sier avdelingsleder Bjørn Møller i Registeravdelingen i Kreftregisteret.

Inntil nå har det kun vært gitt status som nasjonalt kvalitetsregister for to registre på kreftområdet,  for tykk- og endetarmskreft og for prostatakreft. Målet for Kreftregisteret er å få etablert flere slike registre for å kunne dokumentere resultatene av behandlingen av andre viktige kreftformer. I dag godkjente departementet en rekke nye nasjonale kvalitetsregistre og flertallet av disse er på kreftområdet.

- Det er svært gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent hele seks nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre for kreft, sier Bjørn Møller i Kreftregisteret.  Vi opplever godkjenningen som en anerkjennelse av den innsatsen Kreftregisteret, i nært samarbeid med det kliniske miljøet rundt de enkelt kreftformene, har gjort i å etablere disse registrene. Vi tror også at en dokumentasjon av klinisk praksis vil kunne bidra til å bedre behandlingen av disse kreftformene, tilføyer Møller.

Registrene som er gitt godkjenning er:

 • Kvalitetsregister for demens
 • Norsk kvinnelig inkontinensregister
 • Norsk Pacemaker- og ICD-register
 • Det norske hjertekirurgiregisteret
 • Nasjonalt hjertestansregister
 • Nasjonalt register for barnekreft
 • Nasjonalt register for brystkreft
 • Nasjonalt register for føflekkreft
 • Nasjonalt register for gynekologisk kreft
 • Nasjonalt register for lungekreft
 • Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi