Seineffekter av kreftbehandling

Det er stort behov for mer forskning på seineffekter av kreftbehandling. Norge har en unik mulighet til slik forskning på grunn av gode kreftregistre og god oversikt over befolkningen. Utviklingen av gode kvalitetsregistre er et helt sentralt virkemiddel.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er stort behov for mer forskning på seineffekter av kreftbehandling. Norge har en unik mulighet til slik forskning på grunn av gode kreftregistre og god oversikt over befolkningen. Utviklingen av gode kvalitetsregistre er et helt sentralt virkemiddel.

Stadig flere overlever kreft i Norge – og dermed øker også antallet pasienter i Norge med påviste seineffekter. De senere årene er det generert mye kunnskap om hvem som er spesielt utsatt for å utvikle seineffekter, de hyppigst forekommende seineffektene og risikofaktorer for å utvikle seineffekter. Likevel mangler det en oversikt over forekomsten av seineffekter og om hvilke grupper som er spesielt utsatt.

Kvalitetsregistrene kan gi oversikt

- Kvalitetsregistrene som er under oppbygging her ved Kreftregisteret kan bli svært nyttige for å opparbeide en komplett og valid oversikt både for hver enkelt pasient og for befolkningen på nasjonal basis, sier Tom Børge Johannesen, dr.med. ved Kreftregisteret.

Rapport fra Helsedirektoratet

Kreftregisteret har i et høringssvar til helsedirektoratet vedrørende Rapport om seinskader av kreftbehandling pekt på hva Kreftregisteret kan bistå med i en økt forskningssatsing på dette feltet.

Må dokumentere behandlingen grundig

Kreftregisteret er tydelig på at det må forskes mer, og at kunnskap og kompetanse omkring seineffekter må styrkes hos alle grupper. I høringssvaret pekes det også på viktigheten av å styrke dokumentasjonen for behandlingen av hver enkelt pasient med nøyaktige beskrivelser av den behandlingen som gis.
- Vi må sikre god kunnskap om hele sykdomsforløpet hos den enkelte pasient. Kanskje blir denne dokumentasjonen først viktig om 15-20 år gjennom å relateres til framtidig forskning om hvilke grenseverdier i dosering som kan gi seineffekter, sier Johannesen.

Stadig nye behandlingsformer

Det er et stort behov for å bedre systematisk overvåking og omsorg for både dagens kreftoverlevere og pasienter som får nye behandlingsformer hvor risikoen for seineffekter er ukjent. Ved å ta utgangspunkt i kvalitetsregistrene kan en vitenskaplig kartlegge faktorer som utdanning, bosted, andre samtidige sykdommer etc.
- Det blir flere og flere kreftoverlevere, så dette handler om et økende antall menneskers helse, funksjonsevne og livskvalitet, sier Johannesen.

 

Hovedformålene med kvalitetsregistrene er å gi en oversikt over diagnose, behandling og oppfølging for ulike krefttyper for å kunne evaluere kvaliteten av behandlingen og forskning. Hver eneste pasient skal følges med registrering av alle diagnostiske utredninger og alle behandlinger - og konsekvenser av disse - gjennom hele sykdomsforløpet. Langtidsvirkningene hos de helbredede skal også studeres.