Hvorfor anbefales ikke kvinner under 25 år å ta livmorhalsprøve - med mindre man har symptomer?

Årsaken er at selv om en ofte ser celleforandringer hos kvinner under 25 år, kan en ikke se noen forebyggende effekt mot livmorhalskreft for denne gruppen. Screening av de aller yngste kvinnene vil føre til overbehandling som vil gi flere ulemper enn fordeler sier Ameli Tropé som leder Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Oppdatert: 29.06.20

Årsaken er at selv om en ofte ser celleforandringer hos kvinner under 25 år, kan en ikke se noen forebyggende effekt mot livmorhalskreft for denne gruppen. Screening av de aller yngste kvinnene vil føre til overbehandling som vil gi flere ulemper enn fordeler sier Ameli Tropé, som leder for Livmorhalprogrammet i Kreftregisteret.

Livmorhalsprogrammet får en del spørsmål om hvorfor vi ikke anbefaler kvinner under 25 år om å ta celleprøve fra livmorhalsen, med bakgrunn i at forekomsten av livmorhalskreft har økt blant kvinner mellom 25-40 de siste ti årene.

Livmorhalskreft skyldes vedvarende infeksjoner med høyrisiko typer av Humant Papillomavirus (HPV). Prosessen fra smitte til kreftsykdom tar vanligvis i overkant av 10 år og ofte lenger. Livmorhalskreft utvikles via forstadier som kan oppdages med celleprøver fra livmorhalsen.

De fleste HPV infeksjoner og celleforandringer går tilbake av seg selv og trenger ikke behandling. Dette gjelder særlig hos de aller yngste. Unge kvinner har ofte  flere seksualpartnere, og dette kan føre til flere HPV- infeksjoner og gjentatte celleforandringer. De aller fleste celleforandringene som ikke går tilbake av seg selv er fortsatt forstadier til kreft i 25-30 års alderen og kan da oppdages og behandles på dette tidspunktet.

- En har ikke kunne påvise noen forebyggende effekt av livmorhalsprøver tatt hos kvinner under 25 år. Derimot finner man ved screening av denne gruppen mye celleforandringer, og dette fører til overbehandling og flere ulemper enn fordeler for kvinnene, sier Ameli Tropé, som leder Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.

Livmorhalskreft forekommer så å si ikke blant kvinner under 20 og i aldersgruppen 20-24 er forekomsten lav. De siste årene har antallet varier mellom 3-6 tilfeller pr. år. Dette er kun en tiendedel av forekomsten blant kvinner mellom 25-29 år, som er den yngste gruppen inkludert i Livmorhalsprogrammet.

Det er mulig at de få tilfellene av livmorhalskreft som forekommer blant kvinner under 25 år har spesielle egenskaper som fører til at at screening med livmorhalsprøver og behandling av forstadier ikke kan forhindre sykdom. En klarer heller ikke å forhindre alle krefttilfeller blant de kvinnene som deltar i programmet. 

Vaksinering mot HPV før de blir smittet er sannsynligvis den beste måten å forhindre livmorhalskreft blant de yngste kvinnene.

- Livmorhalsprogrammet bygger på europeiske anbefalinger, men disse er ikke hugget i stein, sier Ameli Tropé.   Programmer evalueres kontinuerlig og vi er klare til å gjennomføre endringer hvis det er behov for det.

Forandringer i risikofaktorer, sammensetning av befolkingen, oppmøte til undersøkelser, ny teknologi og ny kunnskap om livmorhalskreft, HPV og screening og organisatoriske forandringer i helsesektoren, er alle faktorer som kan påvirke hvordan det optimale tilbudet skal utformes.

- Målet vårt er til enhver tid å gi norske kvinner det best mulige screeningtilbudet for å forebygge livmorhalskreft, sier Ameli Tropé.