Screening er tema i årets Special Issue

I de senere år har Cancer in Norway omfattet en egen del, Special Issue, som inneholder en eller flere artikler om et kreftaktuelt emne. I årets utgave er temaet screening for kreftsykdommer i Norge.

I de senere år har Cancer in Norway omfattet en egen del, Special Issue, som inneholder en eller flere artikler om et kreftaktuelt emne. I årets utgave er temaet screening for kreftsykdommer i Norge.

I screening søker en å finne sykdom på et tidlig stadium så behandling har god effekt eller å finne forstadier til sykdom som ved behandling ikke utvikler seg til sykdom. For den enkelte kreftform vil det både være fordeler og ulemper ved en offentlig screening og disse må vurderes før en setter i gang.

Artiklene i årets Special Issue belyser situasjonen for ulike kreftformer med hensyn til screening, og en av dem viser hvordan vaksinasjon blir et forebyggende tiltak som modifiserer behovet for screening mot livmorhalskreft.