Screening er hovedtiltak mot livmorhalskreft

Undersøkelser fra Norge og Sverige viser at over femti prosent av kvinnene som får livmorhalskreft ikke har latt seg teste etter de anbefalinger masseundersøkelsene har gitt (1, 2). En reduksjon i antall livmorhalskrefttilfeller forutsetter at langt flere kvinner tester seg med celleprøve hvert tredje år. Økt oppslutning er derfor første prioritet i kampen mot livmorhalskreft. Masseundersøkelsen oppfordrer derfor alle kvinner mellom 25 og 69 å følge anbefalingene om å la seg teste hvert tredje år.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

Undersøkelser fra Norge og Sverige viser at over femti prosent av kvinnene som får livmorhalskreft ikke har latt seg teste etter de anbefalinger masseundersøkelsene har gitt (1, 2). En reduksjon i antall livmorhalskrefttilfeller forutsetter at langt flere kvinner tester seg med celleprøve hvert tredje år. Økt oppslutning er derfor første prioritet i kampen mot livmorhalskreft. Masseundersøkelsen oppfordrer derfor alle kvinner mellom 25 og 69 å følge anbefalingene om å la seg teste hvert tredje år. 

Kreftregisteret har ansvar for masseundersøkelse mot livmorhalskreft. Dersom kvinner mellom i alderen 25-69 år tester seg med celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år, øker muligheten for å oppdage forstadier til kreft. Slik reduseres risikoen for utbrudd av sykdommen.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft følger i hovedsak internasjonale faglige retningslinjer og konklusjoner som er sammenfattet i en EU-rapport om screening mot livmorhalskreft (3). Kreftregisteret har, i samråd med en rådgivningsgruppe, revidert bruk av HPV-testing i screening basert på EU-rapporten og konklusjoner fra en faggruppe (4). Anbefalingene er nylig oversendt Helsedirektoratet.

Kreftregisteret vil samtidig nedtone HPV-testenes betydning i kampen mot livmorhalskreft. Testene representerer et interessant og lovende tiltak i arbeidet med å forebygge livmorhalskreft, men vi mener at HPV-tester har fått for mye oppmerksomhet i forhold til hva vi så langt faktisk vet om testens nytte i et screeningprogram.

Referanser

1. Jan F Nygård "Effectiveness of Cervical Cancer Screening" Faculty of Medicin 2005.

2 Andrae B, Kemetli L, Sparén P, et al. "Screening-preventable cervical cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden." J Natl Cancer Inst. 2008 May 7;100(9):622-9.

3. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. (pdf-dokument)

4. HPV-testing som sekundærscreening i Norge. Evaluering av prøveperiode 01.07. 2005 - 31.03. 2007. Rapport utarbeidet av en faggruppe. Januar 2008.

5. Anbefaling om HPV-testing. Brev til Helsedirektoratet. (Word-dokument)