Informasjon om samtykke og reservasjon for kvinner, helsepersonell og presse

Nesten alle voksne kvinner i Norge får i disse dager brev fra Kreftregisteret. Først går det ut 213 000 brev fra Mammografiprogrammet, og rundt 20. september sendes 1,5 million brev ut fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Her kan du gå inn for å si ja eller nei til samtykke i Mammografiprogrammet. Du kan finne informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Her finner du samlet informasjon om den store brevutsendelsen fra Kreftregisteret der over 1,5 millioner norske kvinner bes om samtykke til å lagre personopplysninger knyttet til deres normale prøver og bilder.

I september ble det sendt brev til 213 000 kvinner fra Mammografiprogrammet, og 1,5 million brev ut fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 

Fredag 4. november ble det sent ut påminnelsesbrev til nesten 212 000 kvinner i Mammografiprogrammet som enda ikke har svart.

 

 

Mammografiprogrammet

November: Påminnelsesbrevet

September: Informasjon til kvinner

Til deg som har eller har hatt kreft

Ofte stilte spørsmål

Kontaktinformasjon 

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Informasjon til kvinner

Til deg som har eller har hatt kreft

Ofte stilte spørsmål

Kontaktinfomasjon

For leger og annet helsepersonell

Informasjon om Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft

Informasjon om Mammografiprogrammet

Informasjon for presse

Håper på massiv støtte fra norske kvinner

Overveldende respons i pilotene

Fylkestall - brystkreft og livmorhalskreft