Samarbeidsprosjekt skal utrede forenklet rapportering av kreftdata

Helsedirektoratet og Kreftregisteret har inngått avtaler om utveksling av data for å gjensidig kvalitetssikre kreftdata i Kreftregisteret og Norsk Pasientregister (NPR). Samarbeidsprosjektet skal undersøke kompletthet og kvalitet på data om pasienter med kreft eller forstadier til kreft i begge registre.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Helsedirektoratet og Kreftregisteret har inngått avtaler om utveksling av data for å gjensidig kvalitetssikre kreftdata i Kreftregisteret og Norsk Pasientregister (NPR). Samarbeidsprosjektet skal undersøke kompletthet og kvalitet på data om pasienter med kreft eller forstadier til kreft i begge registre.

Med dagens system rapporterer sykehusene pasientadministrative data til både NPR og Kreftregisteret. Prosjektet skal gi et grunnlag for å vurdere om sykehusene kan rapportere til NPR og at Kreftregisteret kan motta data fra pasientregistret. Dagens system med dobbel rapportering kan da bortfalle.