Røykere har høyere risiko for å få kjønnsvorter

Det seksuelt overførbare humant papillomavirus (HPV) kan forårsake kjønnsvorter. Risikoen øker med antall seksualpartnere og antall sigaretter.

Det seksuelt overførbare humant papillomavirus (HPV) kan forårsake kjønnsvorter. Risikoen øker med antall seksualpartnere og antall sigaretter.

- En kan tenke seg at antall seksualpartnere påvirker risikoen for å bli utsatt for viruset, mens røyking påvirker i hvilken grad kroppen kan bekjempe det, sier dr. scient. Bo Terning Hansen i HPV-gruppen i avdeling for screeningbasert forskning i Kreftregisteret.

En av ti
Humant papillomavirus (HPV) forårsaker de vanligste seksuelt overførbare infeksjoner hos kvinner og menn. De fleste som er seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon en eller annen gang i løpet av livet, men som oftest går infeksjonen over av seg selv, uten at bæreren vet om smitten.

I enkelte tilfeller kan humant papillomavirus forårsake livmorhalskreft. Noen typer i virusgruppen kan også forårsake mindre alvorlige sykdommer, som kjønnsvorter. I en studie om livsstil og helse fra Kreftregisteret kom det fram at cirka én av ti tilfeldig utvalgte kvinner i alderen 18-45 fra Norge, Sverige, Danmark og Island hadde hatt kjønnsvorter, og at sannsynligheten for å få sykdommen sterkt påvirkes av antall seksualpartnere.

Røykere mest utsatt
Studien viser også at røykere har en forhøyet risiko for å få kjønnsvorter sammenlignet med ikke-røykere, selv når en kontrollerer for forskjeller i seksuell atferd mellom gruppene, og at risikoen for å få kjønnsvorter tiltar med økende røykedose.

Røykerne i undersøkelsen hadde en 70 prosent høyere sannsynlighet for å ha hatt kjønnsvorter sammenlignet med ikke-røykere når det ikke ble tatt hensyn til forskjeller i seksuell atferd mellom gruppene. Denne effekten ble redusert til en 27 prosent høyere sannsynlighet for å ha hatt kjønnsvorter blant røykere når det ble kontrollert for seksuell atferd.

Øker per sigarett
Risikoen blant røykere økte med 0,6 prosent per sigarett røykt daglig i analysen som kontrollerte for seksuell atferd. Det betyr at kvinner som røykte for eksempel 20 sigaretter daglig hadde en 39 prosents høyere risiko for å ha hatt kjønnsvorter enn kvinner som ikke røykte.

Røyking kan tenkes å øke risikoen for å få kjønnsvorter gjennom å svekke immunsystemet. Alternativt kan den rapporterte forhøyede risikoen for kjønnsvorter blant røykere forklares med forskjeller i seksuell atferd mellom røykere og ikke-røykere som studien ikke tok hensyn til. Andre studier har rapportert en tilsvarende effekt av røyking på risikoen for å få infeksjoner med HPV-typer som kan forårsake livmorhalskreft.

- Røyking og seksuell atferd henger i noen grad sammen, og dette gjør det vanskelig å skille de to fra hverandre i en analyse. Det som styrker tolkningen av at røyking i seg selv påvirker risikoen for å få kjønnsvorter er at vi påviser en effekt av røyking og i tillegg en effekt av økende røykedose i en analyse som tar hensyn til seksuell atferd, sier Bo Terning Hansen.