Røykere har høyere risiko for å få kjønnsvorter

Det seksuelt overførbare humant papillomavirus (HPV) kan forårsake kjønnsvorter. Risikoen øker med antall seksualpartnere og antall sigaretter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det seksuelt overførbare humant papillomavirus (HPV) kan forårsake kjønnsvorter. Risikoen øker med antall seksualpartnere og antall sigaretter.

- En kan tenke seg at antall seksualpartnere påvirker risikoen for å bli utsatt for viruset, mens røyking påvirker i hvilken grad kroppen kan bekjempe det, sier dr. scient. Bo Terning Hansen i HPV-gruppen i avdeling for screeningbasert forskning i Kreftregisteret.

En av ti
Humant papillomavirus (HPV) forårsaker de vanligste seksuelt overførbare infeksjoner hos kvinner og menn. De fleste som er seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon en eller annen gang i løpet av livet, men som oftest går infeksjonen over av seg selv, uten at bæreren vet om smitten.

I enkelte tilfeller kan humant papillomavirus forårsake livmorhalskreft. Noen typer i virusgruppen kan også forårsake mindre alvorlige sykdommer, som kjønnsvorter. I en studie om livsstil og helse fra Kreftregisteret kom det fram at cirka én av ti tilfeldig utvalgte kvinner i alderen 18-45 fra Norge, Sverige, Danmark og Island hadde hatt kjønnsvorter, og at sannsynligheten for å få sykdommen sterkt påvirkes av antall seksualpartnere.

Røykere mest utsatt
Studien viser også at røykere har en forhøyet risiko for å få kjønnsvorter sammenlignet med ikke-røykere, selv når en kontrollerer for forskjeller i seksuell atferd mellom gruppene, og at risikoen for å få kjønnsvorter tiltar med økende røykedose.

Røykerne i undersøkelsen hadde en 70 prosent høyere sannsynlighet for å ha hatt kjønnsvorter sammenlignet med ikke-røykere når det ikke ble tatt hensyn til forskjeller i seksuell atferd mellom gruppene. Denne effekten ble redusert til en 27 prosent høyere sannsynlighet for å ha hatt kjønnsvorter blant røykere når det ble kontrollert for seksuell atferd.

Øker per sigarett
Risikoen blant røykere økte med 0,6 prosent per sigarett røykt daglig i analysen som kontrollerte for seksuell atferd. Det betyr at kvinner som røykte for eksempel 20 sigaretter daglig hadde en 39 prosents høyere risiko for å ha hatt kjønnsvorter enn kvinner som ikke røykte.

Røyking kan tenkes å øke risikoen for å få kjønnsvorter gjennom å svekke immunsystemet. Alternativt kan den rapporterte forhøyede risikoen for kjønnsvorter blant røykere forklares med forskjeller i seksuell atferd mellom røykere og ikke-røykere som studien ikke tok hensyn til. Andre studier har rapportert en tilsvarende effekt av røyking på risikoen for å få infeksjoner med HPV-typer som kan forårsake livmorhalskreft.

- Røyking og seksuell atferd henger i noen grad sammen, og dette gjør det vanskelig å skille de to fra hverandre i en analyse. Det som styrker tolkningen av at røyking i seg selv påvirker risikoen for å få kjønnsvorter er at vi påviser en effekt av røyking og i tillegg en effekt av økende røykedose i en analyse som tar hensyn til seksuell atferd, sier Bo Terning Hansen.