Røykekutt for de som er 40 år og eldre vil stoppe økningen i lungekreft i Norge

Antallet tilfeller av lungekreft fortsetter å øke blant kvinner og menn. Hvis vi skal snu denne trenden raskere, er det ikke nok å forhindre at unge begynner å røyke. De som er over 40 og fortsatt røyker må slutte i langt større utstrekning enn de gjør i dag. Finnene har fått det til, men Norge er en sinke, sier overlege Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2011 fikk nesten 2 842 nordmenn lungekreft, og antallet tilfeller fortsetter å øke blant kvinner og menn. Hvis vi skal snu denne trenden raskere, må vi ha to tanker i hodet på en gang: Det er viktig, men det er ikke nok å forhindre at unge begynner å røyke. De som er over 40 og fortsatt røyker, må slutte i langt større utstrekning enn de gjør i dag. Statistikken kan faktisk lure oss til å tro at det går bedre enn det virkelig gjør. Finnene har fått det til, men Norge er en sinke, sier overlege Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.  

Lungekreft er den vanligste kreftformen i Norge etter prostatakreft og brystkreft, og er den kreftform som tar flest liv.  2 842 fikk denne diagnosen og 2 178 døde av lungekreft i 2011, og antall tilfeller blant norske menn og kvinner fortsetter å stige. Sykdommen er lett å forebygge, idet 80–90% av tilfellene hovedsakelig skyldes tobakk.   

- Myndighetene har i stor grad klart å forhindre at unge begynner å røyke, og lungekreftraten blant menn i 50- og 60-årsalderen er svakt synkende. Men i eldre aldersgrupper har det vært en kontinuerlig økning i forekomsten av lungekreft siden 2. verdenskrig. Forklaringen er nok at vi har hatt for lite fokus på røykeslutt blant middelaldrende menn og kvinner, sier overlege Tom K. Grimsrud på Kreftregisteret.

Lungekreft blant personer over 70 år står i dag for størstedelen av antall tilfeller. Mange av dem har røykt lenge, og det er en slik forhistorie som gir den største risikoen. Ikke alle, men svært mange tilfeller kan unngås hvis vi får flere av dem som er i 40-50-årsalderen og over, til å slutte å røyke.

Tom K. Grimsrud peker på at i Finland har lykkes bedre enn oss i dette arbeidet. Der har lungekreftforekomsten for menn sunket siden 1980 i alle de eldste aldersgruppene. Og det har de klart uten snus og e-sigaretter, legger han til.

- Faktisk var finnene verstingen i Norden på 1960- og 70-tallet. De hadde mange ganger så mye lungekreft blant menn enn det vi hadde i Norge. Nå er bildet snudd på hodet, og i 2011 var det for første gang færre finske enn norske menn som fikk lungekreft, sier Grimsrud.

For menn over 50 år er det kun Danmark som fortsatt ligger høyere enn Norge av de nordiske landene. De danske tallene er synkende, og hvis vi ikke klarer å få snudd trenden, kan vi bli forbigått også av dem.        

Figuren viser utviklingen i forekomst av lungekreft blant menn i Danmark, Norge og Finland gjennom de siste 60–70 år. Disse ratene er alderstandardisert etter en nordisk aldersfordeling, som skiller seg fra den som vanligvis blir brukt (nemlig ”verdens standardbefolkning”), ved at de eldste aldersgruppene tillegges mer vekt i den nordiske standarden. Forklaringen på den særnorske negative utviklingen er at vi har hatt en sammenhengende økning av lungekreft blant menn over 70 år. Kilde: NORDCAN

tor.johnsen@kreftregisteret.no