Rosenborgrapporten offentliggjort

Siden andre halvdel av 1990-tallet har det vært reist mistanke om opphopning av kreft (lymfom og leukemi) blant personer som har arbeidet i Rosenborg-laboratoriene ved NTNU i Trondheim.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tom GrimsrudSiden andre halvdel av 1990-tallet har det vært reist mistanke om opphopning av kreft (lymfom og leukemi) blant personer som har arbeidet i Rosenborg-laboratoriene ved NTNU i Trondheim. Flere pasienter har vært til medisinsk vurdering, og sykdommen har vært satt i sammenheng med håndtering av kreftfremkallende stoffer. Kreftregisteret (ved Tom K Grimsrud, bildet) har nylig bidratt i en arbeidsgruppe som så på forekomsten av hematologisk kreft.