Riksrevisjonens merknader

Riksrevisjonens Dokument nr 1 (2008–2009) er oversendt Stortinget 14. oktober med Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper for 2007.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Riksrevisjonens Dokument nr 1 (2008–2009) er oversendt Stortinget 14. oktober med  Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper for 2007.

I dokumentet stiller Riksrevisjonen spørsmål om endringene i vedtektene til Kreftregisterets Fond er i tråd med stiftelsesloven. Etter Riksrevisjonens merknader i Dokument 1 (2006-2007), merker Riksrevisjonen seg at det er foretatt en rekke endringer i forhold til fondet. I samme dokument opplyste departementet at saken ville bli fulgt opp og viste til at det daværende Helse Sør RHF ga uttrykk for at Kreftregisterets Fond bør avvikles.

Kreftregisterets styre avgjorde i sine møter høsten 2006 og våren 2007 at Kreftregisterets Fond opprettholdes som stiftelse, mens forvaltning og styring ble lagt om fra sommeren 2007, da forvaltning og regnskapsføring for Kreftregisterets Fond ble overført til Medinnova AS, og det ble opprettet et eksternt styre med blant annet juridisk kompetanse.

Kreftregisterets styre har tatt til etterretning at det er Fondets styre, og ikke representantskapet (som består av Kreftregisterets styre), som er Fondets øverst myndighet. Det er det eksterne fondsstyret som i dag foretar endringer i vedtektene.

Endringer av vedtektene til Kreftregisterets Fond er forelagt Stiftelsestilsynet til godkjenning.