Revidert Kvalitetsmanual

Kvalitetsmanualen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft foreligger nå i revidert utgave. Denne erstatter manualen fra 2005.

Kvalitetsmanualen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft foreligger nå i revidert utgave. Denne erstatter manualen fra 2005.

Kvalitetsmanualen ble første gang utgitt i 2005. Nå foreligger manualen i en revidert utgave, utarbeidet av Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

I Kvalitetsmanualen kan du lese om målsettinger for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, og hvilke krav som settes for hvordan disse kan oppnås.

Hovedmålsettingen med Masseundersøkelsen for livmorhalskreft er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Dette kan oppnås gjennom høy deltakelse i programmet, gode tester og høy kvalitet på arbeidet som gjøres ved prøvetakingen og i laboratoriene.

I denne reviderte Kvalitetsmanualen er kapitlene med informasjon til helsepersonell og informasjon om humant papillomavirus (HPV) blitt utvidet. Det er også lagt inn linker til aktuelle nettsteder og dokumenter.