Resultater etter behandling av tarmkreft

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft ble publisert 6.10.2014. Rapporten viser en økning i andelen pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før kirurgi, og at det er en økning i andel pasienter som er operert med laparoskopisk (kikkhulls-) teknikk, både for tykk- og endetarmskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft ble publisert 6.10.2014. Rapporten viser overlevelse for pasienter operert for tykk- og endetarmskreft i perioden 2007-2012. Rapporten viser videre en økning i andelen pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før kirurgi, og en økning i andel pasienter som er operert med laparoskopisk (kikkhulls-) teknikk, både for tykk- og endetarmskreft. Rapporten gir også en oversikt over pasientsammensetningen for hvert sykehus på variable som alder, stadiumfordeling og antall undersøkte lymfeknuter.

Over 10 000 pasienter ble operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2012. Beregnet 5-års overlevelse var 81 % og andelen pasienter som fikk fjernmetastaser i løpet av 5 år var 15 %.

I samme periode ble over 3 700 pasienter operert for endetarmskreft. I denne gruppen falt andelen med lokalt tilbakefall fra ca. 14 % i perioden 1993-1997 til ca 4 % i perioden 2007-2012. Andelen opererte som fikk fjernmetastaser, er redusert fra 26 % i perioden 1993-1997 til 20 % i perioden 2007-2012.

I samme periode økte beregnet 5-års relativ overlevelse fra 74 % til 84 %. Endringene for overlevelse og metastaser har i hovedsak skjedd frem til 2006 og det er liten forskjell mellom periodene etter dette. 

Det har vært en jevn økning i andel pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før kirurgi, 48% fikk preoperativ strålebehandling i perioden 2010-2012.

Det har også vært en jevn økning i andel pasienter som er operert med laparoskopisk (kikkhulls) teknikk. Ved tykktarmskreft ble 32 % operert med denne teknikken i 2012, og ved endetarmskreft 26 %.

Resultatene i rapporten presenteres også per sykehus for de sykehusene som har rapportert oppdaterte data.