Reserverasjon mot lagring av opplysninger om normale funn i Kreftregisteret

Helse- og omsorgsdepartemente har vedtatt en endring i helseregisterloven som retter seg mot Kreftregisterets screeningprogram (Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft).

Helse- og omsorgsdepartemente har vedtatt en endring i helseregisterloven som retter seg mot Kreftregisterets screeningprogram (Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft).

Endringen trådte i kraft 1. januar 2014. Endringen innebærer at kvinner som deltar i screeningprogram, har rett til å reservere seg mot lagring av opplysninger om normale funn i Kreftregisteret.

Les mer om hva endringen innebærer her