Reservasjonsrett ved negative funn i screeningprogrammene er vedtatt av Stortinget

Stortinget har vedtatt en endring i Helseregisterloven som gir kvinner som deltar i Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft rett til å reservere seg mot at Kreftregisteret lagrer opplysninger ved negative funn.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Stortinget har vedtatt en endring i Helseregisterloven som gir kvinner som deltar i Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft rett til å reservere seg mot at Kreftregisteret  lagrer opplysninger ved negative funn.

Stortinget vedtok 21.6. en endring i Helseregisterloven knyttet til lagring av data i Kreftregisterets screeningprogrammer (Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft). 

Lovendringen innebærer at kravet om aktivt samtykke erstattes med en lovfestet rett til å reservere seg mot at opplysninger om negative (normale) funn fra screeningundersøkelsene lagres i Kreftregisteret. 

For at den enkelte skal gis mulighet til å ta stilling til om de ønsker å reservere seg, er Kreftregisteret allerede i gang med å utforme informasjon til deltakerne i de to screeningprogrammene og til helsepersonell om hva slags opplysninger som lagres om den enkelte, og hvordan kvinner skal gå fram for å kunne reservere seg mot at opplysingene blir lagret.   

tor.johnsen@kreftregisteret.no