Forslag til statsbudsjett for 2013: Viktige satsinger må settes på vent

Regjeringen øker, i forslaget til Statsbudsjett for 2013, Kreftregisterets tildeling til 99,1 millioner. Økningen i regjeringens forslag til Statsbudsjett er mindre enn det vi forventet. Viktige satsinger må settes på vent uten friske midler, sier fungerende direktør Steinar Tretli i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Regjeringen øker, i forslaget til Statsbudsjett for 2013, Kreftregisterets tildeling til 99,1 millioner. Dette er en økning på i overkant av 3 % i forhold til 2012. Økningen i regjeringens forslag til Statsbudsjett er mindre enn det vi forventet. Viktige satsinger må settes på vent uten friske midler, sier fungerende direktør Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Regjeringen øker tildelingen til Kreftregisteret til 99,1 millioner i sitt forslag til statsbudsjett. Dette er en økning på i overkant av 3 millioner i forhold til statsbudsjettet for 2012 en økning på 3,23 %.

En viktig satsing er etablering av nye kvalitetsregistre på kreftområdet,  i tråd med Kreftregisterets strategiske målsetting og ønsker fra de kliniske miljøer. Håpet er at flere av kvalitetsregistrene kan sikres stabil drift gjennom å bli godkjent som kvalitetsregister med nasjonal status.    

Det er i 2012 satt i gang et pilotprosjekt for tarmkreftscreening av menn og kvinner i Østfold, Akershus og deler av Buskerud. Kreftregisteret har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring i samarbeid med Helsedirektoratet, Vestre Viken HF, og Sykehuset Østfold HF. Regjeringen har foreslått en mindre økning i statsbudsjettet, men at det fortsatt mangler ca 10 millioner i 2013 for å gjennomføre prosjektet som forutsatt.

tor.johnsen@kreftregisteret.no