Rectumcancerregister i 20 år - invitasjon til faglig møte

I høst er det 20 år siden oppstarten av Rectumcancerregisteret. Vi ønsker å markere disse 20 årene med et spennede seminar der vi ser framover på fagets og registerets utvikling.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I høst er det 20 år siden oppstarten av Rectumcancerregisteret. I løpet av disse årene har alle pasienter med endetarmskreft blitt meldt til registeret.

Det har vært regelmessige rapporter der en har sett en kraftig reduksjon i forekomst av lokalt tilbakefall, og stadig bedre overlevelse. Hvert sykehus har fått tilbakemelding om egne resultater. Flere stipendiater har arbeidet med materiale fra registeret, og disse forskningsresultatene har bidratt til tydeligere og bedre retningslinjer for behandling av pasienter med endetarmskreft.

Vi ønsker å markere disse 20 årene med et spennende seminar der vi ser framover på fagets og registerets utvikling. Se vedlegg for foreløpig program.

Tid: 13.-14. november 2013
Sted: Holmenkollen Park Hotell, Oslo

Deltakeravgift: Kr 1.200,- som inkluderer lunsj og festmiddag.

Utgifter til reise og overnatting dekkes av den enkelte.