Rapportering av pasientadministrative data fra sykehusene til Kreftregisteret opphører

Sykehusenes innrapportering av pasientadministrative data til Kreftregisteret opphører fra 2011. Kreftregisteret vil foreta rutinemessige samkjøringer med Norsk pasientregister (NPR). Ved siden av å forenkle rapporteringen er dette ressurssparende for sykehusene og Kreftregisteret, og gir mer komplette og korrekte data.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Forenklet rapportering effektiviserer og gir bedre datakvalitet


Sykehusenes innrapportering av pasientadministrative data til Kreftregisteret opphører fra 2011. Kreftregisteret vil fremover foreta rutinemessige samkjøringer med Norsk pasientregister (NPR). Ved siden av å forenkle rapporteringen er dette ressurssparende for sykehusene og Kreftregisteret, og gir mer komplette og korrekte data. Innrapportering av krefttilfeller på kliniske meldinger og på remissekopier fra patologilaboratoriene fortsetter som før.

Tekst: Tor Johnsen

Beslutningen om å endre kilde for pasientadministrative data har kommet som en følge av et samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret og NPR.

Pasientadministrative data er en god kilde til informasjon for Kreftregisteret, blant annet for å purre etter kliniske meldinger. Vi vil fortsette med å purre sykehusene på manglende meldinger basert på data vi mottar fra NPR.  I dette prosjektet er sykehusenes pasientadministrative data sammenstilt med nasjonale data fra NPR.
 .
Vi gjør oppmerksom på at innrapportering av krefttilfeller på kliniske meldinger og på remissekopier fra patologilaboratoriene fortsetter som før.

Kreftregisteret takker for sykehusenes innsats ved rapportering av pasientadministrative data, og ser frem til fortsatt godt samarbeid med sykehusene om innsending av kliniske meldinger og patologiremisser