Rapport om kreftrisiko fra asbestrør

Drikkevann fra asbestholdige vannrør gir ingen eller minimal kreftrisiko, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet. Overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret har tidligere undersøkt kreftrisiko hos fyrvoktere utsatt for asbest i drikkevann. Denne studien utgjorde et viktig grunnlag for konklusjonen i rapporten.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Drikkevann fra asbestholdige vannrør gir ingen eller minimal kreftrisiko, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet. Overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret har tidligere undersøkt kreftrisiko hos fyrvoktere utsatt for asbest i drikkevann. Denne studien utgjorde et viktig grunnlag for konklusjonen i rapporten.