Prøvetaking hjemme i stedet for gynekologisk undersøkelse

En ny nasjonal studie utført ved Kreftregisteret kan danne grunnlag for bedre forebygging av livmorhalskreft, gjennom økt deltakelse og bedre testmetode i screening/masseundersøkelse. Studien er bl.a. støttet av Kreftforeningen, og presenteres som månedens forskningsprosjekt på foreningens websider.

Les mer om prosjektet på kreftforeningen.no