Giske Ursin blir ny direktør ved Kreftregisteret

Giske Ursin blir ny direktør for Kreftregisteret. Hun tiltrer når Frøydis Langmark går av med pensjon; 4.1.2011.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Giske Ursin blir ny direktør for Kreftregisteret. Hun tiltrer når Frøydis Langmark går av med pensjon; 4.1.2011.

Giske Ursin er 48 år og er i dag tilsatt som professor og nestleder ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, en avdeling med 90 ansatte, og med ansvar for 100 studenter som inngår i studieprogrammet ernæring. Hun er også Professor ved University of Southern California Keck School of Medicine.

Hun har vært medlem av Det Norske Videnskapsakademi siden 2004.  
Giske Ursin tok sin medisinske embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1987, og har også en Master of Public Health og en PhD i epidemiologi fra University of California Los Angeles  (UCLA) School of Public Health. 

Hun har arbeidet innen kreftepidemiologi siden tidlig på 1980-tallet, og har en omfattende vitenskapelig produksjon, med hovedvekt på studier på brystkreft, men har også arbeidet med forskning på en rekke andre kreftformer.