Produktivt år for Kreftregisteret

2007 var et særdeles produktivt år for Kreftregisteret i forhold til antall publiserte artikler. Våre ansatte har vært hoved- eller medforfattere i 107 publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Dette er det høyeste antallet som er registrert i løpet av ett år fra instituttet.

2007 var et særdeles produktivt år for Kreftregisteret i forhold til antall publiserte artikler. Våre ansatte har vært hoved- eller medforfattere i 107 publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Dette er det høyeste antallet som er registrert i løpet av ett år fra instituttet.