Produktivt år for Kreftregisteret

2007 var et særdeles produktivt år for Kreftregisteret i forhold til antall publiserte artikler. Våre ansatte har vært hoved- eller medforfattere i 107 publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Dette er det høyeste antallet som er registrert i løpet av ett år fra instituttet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

2007 var et særdeles produktivt år for Kreftregisteret i forhold til antall publiserte artikler. Våre ansatte har vært hoved- eller medforfattere i 107 publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Dette er det høyeste antallet som er registrert i løpet av ett år fra instituttet.