Pris til Kreftregisteret for bidrag til internasjonal kreftpublikasjon på IACRs 34. årsmøte

Seksjonsleder Siri Larønningen i Kreftregisteret mottok på årsmøtet til International Association of Cancer Registry (IACR) en pris for å ha gitt bidrag til ti utgaver av publikasjonen Cancer Incidence in Five Continents (CI5). Vi er utrolig glade for å få en slik utmerkelse, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Seksjonsleder Siri Larønningen i Kreftregisteret mottok på årsmøtet til International Association of Cancer Registry (IACR) en pris for å ha gitt bidrag til ti utgaver av publikasjonen Cancer Incidence in Five Continents (CI5). Vi er utrolig glade for å få en slik utmerkelse, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret.

CI5 (Cancer Incidence in Five Continents) utgis av IARC, det internasjonale kreftforskningsinstituttet, i Lyon. Publikasjonen. gir tilgang til data om kreftforekomst over hele verden. Kreftregisteret er ett av 17 kreftregistre som har levert data til de ni utgave av publikasjonen som har blitt utgitt inntil nå, og har også gitt bidrag til 10. utgave som er under utarbeiding

- Vi er utrolig glade for å få en slik utmerkelse, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret. Vi i Norge er priviligerte, idet vi har gode data på forekomst av kreftsykdommer på befolkningsnivå akkumulert over 60 år, og det er derfor viktig at vi bidrar til å kaste lys over utviklingen av en sykdom som rammer så mange over hele verden.

Det var Dr. Max Parkin som overrakte prisen på vegne av IACR.