Presenterer løsning for elektroniske meldinger

Kreftregistert KREMT-prosjekt (Kreftregisterets elektroniske meldingstjeneste) er satt i gang for å muliggjøre elektronisk innsamling av kreftdata. Den teknologiske løsningen vil brukes som eksempel under et frokostseminar i regi av Microsoft og Acando onsdag 3. september.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets KREMT-prosjekt (Kreftregisterets elektroniske meldingstjeneste) er satt i gang for å muliggjøre elektronisk innsamling av kreftdata. Den teknologiske løsningen vil brukes som eksempel under et frokostseminar i regi av Microsoft og Acando onsdag 3. september. 

Acando og Kreftregisteret har utviklet en skjemaløsning som muliggjør elektronisk melding til instituttet. Løsningen er basert på Microsoft BizTalk Server og Forms Server. I tillegg til en løsning for datainnsamling er det også definert verktøy og prosess som gjør at Kreftregisteret selv kan utvikle og produksjonssette nye meldinger.

I dag leveres meldingene på papir. Den nye løsningen vil imidlertid gjøre det mulig for legene å registrere opplysninger direkte i et webgrensesnitt over Norsk Helsenett. På sikt skal Kreftregisteret implementere egne meldinger for de ulike krefttyper, og potensialet anslås til over én million meldinger i året.