Pilotprosjekt avdekker kreft

Et pilotprosjekt som pågår ved Sykehuset Østfold, Moss og Bærum sykehus har avdekket flere tilfeller av tarmkreft. Det viser at prosjektet er viktig, både for dem som nå kommer tidligere til behandling og for oss som ønsker å finne ut verdien av slike undersøkelser, sier prosjektleder Geir Hoff i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Et pilotprosjekt som pågår ved Sykehuset Østfold, Moss og Bærum sykehus har avdekket flere tilfeller av tarmkreft

I prøveprosjektet blir 140 000 tusen innbyggere i alderen 50 til 74 i Akershus, Buskerud og Østfold invitert til å la seg undersøke for tarmkreft. Prosjektet startet i april og allerede etter noen uker er det oppdaget flere tilfeller av kreft.

– Det viser at prosjektet er viktig, både for dem som nå kommer tidligere til behandling og for oss som ønsker å finne ut verdien av slike undersøkelser. Det at vi allerede har funnet flere tilfeller av kreft, tyder på at helsetjenestene kan bli ble bedre på å avdekke denne sykdommen, sier prosjektleder Geir Hoff i Kreftregisteret.

Masseundersøkelse

Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst av tarmkreft og helsemyndighetene ønsker å finne ut om masseundersøkelser av befolkningen (screening) kan bidra til at kreft og forstadier til kreft oppdages tidligere.  Hvis kreft oppdages tidlig, kan behandlingen starte tidligere og da er det stor sjanse for å bli helt frisk.
 
– I dette programmet bruker vi to ulike metoder. Vi ser etter usynlig blod i avføringen og vi undersøker tarmen med en bøyelig «kikkert». Vi håper å få svar på hvilken av disse metodene som er best egnet i et nasjonalt program for masseundersøkelse sier Hoff.

Brukbar oppslutning

Så langt har rundt halvparten av dem som har blitt invitert, valgt å delta. Det er et brukbart resultat sammenliknet med tilsvarende undersøkelser andre steder, men prosjektleder Geir Hoff i Kreftregisteret håper på enda større oppslutning.
 
– For å få gode svar, er vi avhengige av at folk stiller opp. At vi noen uker ut i prosjektperioden har avdekket flere tilfeller av kreft viser også at det kan være nyttig for den enkelte å bli undersøkt.