Påminningsbrev og reservasjonsrett

Kreftregisteret har per i dag ikke en teknisk løsning som gjør at man klarer å registrere når påminningbrev skal sendes ut til de kvinnene som reserverer seg mot lagring i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Dette er årsaken til at vi i brevet til 1,6 millioner kvinner presiserte at dette ville være en uheldig konsekvens av å benytte seg av reservasjonsretten.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret har per i dag ikke en teknisk løsning som gjør at man klarer å registrere når påminningbrev skal sendes ut til de kvinnene som reserverer seg mot lagring i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Dette er årsaken til at vi i brevet til 1,6 millioner kvinner presiserte at dette ville være en uheldig konsekvens av å benytte seg av reservasjonsretten.

”Vær oppmerksom på at dersom du reserverer deg mot registrering av normale prøver, vil Kreftregisteret ikke lenger sende deg som er mellom 25 og 69 år en påminnelse om at det er tid for å ta ny prøve.”

Denne formuleringen som sto i brevet som gikk ut til 1,6 millioner kvinner har vakt reaksjoner og skapt debatt i Dagens Medisin denne måneden.

Kreftregisteret har forståelse for at mange synes dette er en svært uheldig konsekvens av å benytte seg av reservasjonsretten. Vi har i ettertid sett at formuleringen i brevet var uheldig, og at ordet vil burde ha vært byttet ut med ordet kan.  Dette beklager vi. Vi beklager også at løsninger er slik, og at den har vært slik siden programmet startet.

Masseundersøkelsesprogrammet har i over 15 år basert seg på informasjon om sist avgitte prøve for å sende påminning til kvinnene om at det er på tide å ta ny celleprøve. Per i dag har vi ikke en teknisk løsning som gjør det mulig å skille ut kvinner som har reservert seg mot lagring på en slik måte at de likevel kan motta påminnelsesbrev. 

Kreftregisteret arbeider mot en slik løsning, og håper at den vil være klar snarest mulig. Siden denne løsningen ikke er på plass per i dag var vi i brevet (som i følge pålegget fra Datatilsynet skulle være kvinnene i hende innen 1. oktober) forpliktet til å informere kvinnene om at en reservasjon i dagens program medfører at man heller ikke får en påminnelse dersom man ikke har tatt en prøve i løpet av de tre siste årene.