PSA-testing trolig bak ulik forekomst av prostatakreft i norske fylker

Forekomsten av prostatakreft ligger betydelig under landsgjennomsnittet i Finnmark og betydelig over i Østfold og Møre og Romsdal. Dette skyldes trolig ulikt omfang av testing for prostataspesifikt Antigen (PSA) i ulike fylker, sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Forekomsten av prostatakreft ligger betydelig under landsgjennomsnittet i Finnmark og betydelig over i Østfold og Møre og Romsdal. Dette skyldes trolig ulikt omfang av testing for prostataspesifikt Antigen (PSA) i ulike fylker, sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest i Norge. Denne kreftformen stod for 29 % av alle krefttilfellene blant menn og 16 % av all kreft i Norge i 2013. Dette viser de siste krefttallene som Kreftregisteret offentliggjør idag.

Det har vært en betydelig økning i forekomst av prostatakreft de siste tiårene. Denne kreftformen rammer hovedsaklig menn over 50 år, og noe av økningen kan forklares med  at norske menn lever lengre enn før. En betydelig del skyldes nok introduksjon av testing mot prostataspesifikt antigen (PSA) i slutten av 1980 årene.

Østfold og Møre og Romsdal høyest, Finnmark lavest i forekomst av prostatakreft

Insidensratene av prostatakreft varierer i betydelig grad mellom fylkene. Dette viser nye tall fra Kreftregisteret som offentliggjøres 9. mars. Finnmark ligger betydelig under mens Østfold og Møre og Romsdal ligger betydelig over landsgjennomsnittet i forekomst av prostatakreft.

En studie som ble publisert i 2013 viste en sammenheng mellom insidensratene av prostatakreft og omfanget av PSA-testing i hvert fylke.

-  Dette kan derfor forklare de betydelige variasjonene i forekomst mellom fylkene. Studien viste at Finnmark som hadde den laveste insidensraten, hadde minst PSA-testing, mens Østfold og Møre og Romsdal, med høyest insidensrater, hadde en relativt høy rate av PSA-prøver per 100 000 menn over 40 år. Dette passer med det vi ser i våre beregninger,  sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Ønsker tilgang til PSA-data

Steinar Tretli undrestreker betydningen av intensiteten av PSA-testingen som risikofaktor for å få en prostatakreftdiagnose.

- Vi har imidlertid ingen registerdata på individ-nivå som viser omfanget av pre- og postdiagnostisk PSA-testing, og således er det vanskelig å si med sikkerhet hvor stor betydning PSA-testingen har på insidensratene. Vi i Kreftregisteret ønsker derfor å få tilgang til bedre og mer fullstendige data om omfanget av slik testing, uttrykker Tretli.