Organisert mammografiscreening – flere fordeler enn ulemper

Ferske europeiske samleanalyser indikerer at mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten, men innebærer en viss risiko for overdiagnostikk og falskt positive screeningresultater. I Norge mangler vi, slik jeg ser det, sikre resultater hva gjelder mammografiscreening og brystkreftdødelighet. Dette skriver seniorforsker Solveig Hofvind i en kommentarartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening 12.3.2013

Ferske europeiske samleanalyser indikerer at mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten, men innebærer en viss risiko for overdiagnostikk og falskt positive screeningresultater. I Norge mangler vi, slik jeg ser det, sikre resultater hva gjelder mammografiscreening og brystkreftdødelighet. Norske tall for overdiagnostikk varierer, mens risikoen for falskt positive prøveresultater synes å være på nivå med den europeiske samleanalysen.

Dette skriver seniorforsker Solveig Hofvind i en kommentarartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening 12.3.2013

Les artikkelen her