Oppnevning av nye medlemmer til Kreftregisterets styre

Styret i Oslo Universitetssykehus HF har oppnevnt Finn Henry Hansen og Helga Salvesen som nye medlemmer i Kreftregisterets styre.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Styret i Oslo Universitetssykehus HF oppnevnte 9. februar 2012 Finn Henry Hansen og Helga Salvesen som nye medlemmer i Kreftregisterets styre.

Finn Henry Hansen er direktør i Helse Nord RHF. Helga Salvesen er professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Universitetet i Bergen. De avløser styremedlem Olav Dahl og Trine Magnus som har vært medlemmer i seks år  og som  i henhold til instruks for Kreftregisterets enhetsstyre ikke kan gjenvelges.  

Hansen og Salvesen oppnevnes for perioden 16.1.2012 - 31.12.2013.