Økt oppslutning om Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Årsrapporten fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft viser at flere kvinner tok celleprøve fra livmorhalsen enn tidligere år, og økningen er betydelig for kvinner over 35 år. Økningen skyldes trolig informasjonsbrevet fra Kreftregisteret som gikk til alle kvinner i 2011 om muligheten til å reservere seg mot eller samtykke til lagring av personopplysninger i programmet, sier Stefan Lönnberg i Kreftregisteret som leder Masseundersøkelsen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

I 2011 tok flere kvinner celleprøve fra livmorhalsen enn tidligere år, og økningen er betydelig for kvinner over 35 år. Dette viser Årsrapport fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 2009-2011 som publiseres i dag. Økningen skyldes trolig informasjonsbrevet fra Kreftregisteret som gikk til alle kvinner i 2011 om muligheten til å reservere seg mot eller samtykke til lagring av personopplysninger i programmet, sier Stefan Lönnberg i Kreftregisteret som leder Masseundersøkelsen.

I dag publiserer Masseundersøkelsen sin årsrapport 2009-2011. Rapporten viser at oppslutningen om programmet økte i 2011 hos kvinner over 30 år.

I september 2011 fikk 1,5 millioner kvinner som hadde hatt minst én negativ prøve i programmet et brev fra Kreftregisteret. Kvinnene ble informert om muligheten til å reservere seg  eller samtykke til lagring av egne personopplysninger knyttet til disse prøvene.

Kun 1,5 promille av kvinnene, eller ca 2500, har reservert seg mot lagring av opplysninger etter brevet.  Det er også trolig at brevet har ført til en annen positiv virkning, at flere har fulgt anbefalingene fra Masseundersøkelsen om å ta celleprøve.

- Dette antyder at kvinner har en positiv innstilling til programmet, at informerte kvinner møter opp i større grad til screening, og at påminnelser om og fra programmet har en effekt. Det er imidlertid en betydelig utfordring for oss at 1 av 3 kvinner mellom 25 og 69 år fremdeles ikke møter til undersøkelse i en tre års periode. Det er spesielt viktig for oss å ha fokus på de yngste årsklassene, for livmorhalskreft rammer flere unge kvinner i forhold til andre kreftformer,  sier leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Stefan Lönnberg.   

tor.johnsen@kreftregisteret.no

 

 

 

Cervix cancer: antall krefttilfeller, aldersjustert insidensrate (W), antall døde og aldersjustert mortalitet(W).

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Antall krefttilfeller 311 281 294 302 324  
Aldersjustert insidensrate (W) per 100.000 kvinner 9,7 9,0 9,2 9,7 10,2  
Andel i stadium 1A, 25-69 år (%) 16,7 14,3 16,8 15,8 8,5*  
Antall døde 79 84 93 73 78 64
Aldersjustert mortalitet (W) per 100.000 kvinner 1,9 2,1 2,1 1,7 1,7 1,5

Kilde: Insidensdatabasen og SSB.
*Stadiefordelingen for 2010 er ikke ferdig registret i insidens databasen.