Økt forskjell i kreftoverlevelse blant gifte og ugifte over tid

Det er tidligere kjent at ugifte kreftpasienter har høyere dødelighet enn gifte. Nyere forskning tyder på at det denne forskjellen er i ferd med å bli større. En ny studie ved Kreftregisteret publisert i BMC Public Health avdekker en økende forskjell i overlevelse etter kreft blant gifte og ugifte, og særlig blant menn.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er tidligere kjent at ugifte kreftpasienter har høyere dødelighet enn gifte. Nyere forskning tyder på at det denne forskjellen er i ferd med å bli større. En ny studie ved Kreftregisteret publisert i BMC Public Health avdekker en økende forskjell i overlevelse etter kreft blant gifte og ugifte, og særlig blant menn.

Håkon Kravdal ved Universitetet i Oslo og Astri Syse ved Kreftregisteret har sett på overlevelsesdata på pasienter med kreft i perioden 1970-2007 og sammenliknet disse med pasientenes sivilstatus – gifte, ugifte, skilte/separerte eller enker/enkemenn.

Dataene viser at dødeligheten av kreft er størst for ugifte også når man tar hensyn til alder, utdanning, krefttype, tid siden diagnose og stadium. I tillegg viser undersøkelsen at effekten av aldri å ha vært gift har økt fra 18 % til 35 % for menn og fra 17 % til 22 % for kvinner i løpet av de siste 40 årene.

”Forskjellen i overlevelse mellom ugifte og gifte personer kan muligens forklares ved at gifte har en bedre helse generelt og tåler både kreftsykdom og -behandling bedre enn ugifte”, sier Astri Syse. ”Videre kan forskjellen antyde at gifte personer i større grad har ressurser til å utnytte dagens behandlingstilbud mer optimalt enn personer som aldri har vært gift.”
”Endringer i kreftbehandling og -oppfølging de siste tiårene gjør at pasienter i større grad enn tidligere er involvert i egne behandlingsforløp og avgjørelser som skal tas, særlig utenfor sykehus, og dette kan gjøre at betydningen av egne ressurser og sosiale nettverk har blitt viktigere i dag. Dette bør undersøkes nærmere, sier Astri Syse.”

Håkon Kravdal peker også på at et problem med denne typen studie er at samboere er fordelt rundt blant gruppene ugifte, skilte/separerte og enker/enkemenn. ”Gitt at samboere har samme fordeler av sine partnere som gifte, vil konsekvensen være at den faktiske forskjellen mellom par og enslige mest sannsynlig er langt høyere enn vi her konkluderer med.”