Økning i forekomst av livmorhalskreft hos unge

Forekomsten av livmorhalskreft fortsetter å øke svakt og det er økningen av antall tilfeller i de yngste aldersklasser som slår ut på statistikken sier overlege Mari Nygård i Kreftregisteret som forsker på HPV relaterte kreftformer.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 28.09.2012

 

Denne saken er mer enn 5 år gammel

 

Forekomsten av livmorhalskreft fortsetter å øke svakt og det er økningen av antall tilfeller i de yngste aldersklasser som slår ut på statistikken sier overlege Mari Nygård i Kreftregisteret som forsker på HPV relaterte kreftformer.
 
Etableringen av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har ført til reduksjon i forekomsten av denne alvorlige kreftformen.  De siste tre årene har imidlertid forekomsten økt igjen.

- Det er for tidlig å si om dette betyr at den positive utviklingen har snudd, eller om oppgangen skyldes tilfeldig variasjon. Det er imidlertid en grunn til å frykte en økning i forekomst av denne kreftformen hos yngre kvinner, sier overlege Mari Nygård i Kreftregisteret.

Det er observert en økning på rundt 30 % i antall tilfeller av livmorhalskreft blant kvinner under 40 år de siste årene.

- Når vi samtidig vet at forekomst av humant papilloma virus (HPV) er høy i befolkningen og at unge kvinner er de som i minst grad møter opp for å ta celleprøve, er det nærliggende å tro at årsaken til økningen er en kombinasjon av disse to faktorene, sier Nygård.

Livmorhalskreft rammer ofte yngre kvinner men kan forebygges ved å oppdage og behandle forstadier før de utvikler seg til kreft.  Det er derfor viktig at kvinner følger anbefalingene om å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert 3. år fra de er 25 år gamle.

- Masseundersøkelse mot livmorhalskreft har vært  et meget viktig tiltak for å begrense forekomsten av livmorhalskreft i befolkningen. Introduksjon av HPV basert screening og vaksinering mot HPV er nye virkemidler mot livmorhalskreft som på sikt vil redusere forekomsten ytterligere og forhindre at kvinner i sin beste alder blir rammet av livmorhalskreft, tilføyer Mari Nygård.  

tor.johnsen@kreftregisteret